تور تور جام جهانی فوتبال 2018 روسیه دانلود فایل تور

خدمات تور 12 شب :
12 شب اقامت در هتل با صبحانه + بلیط رفت و برگشت پرواز + ترانسفر فرودگاهی + بلیط بازي هاي ایران + ترانسفر بین شهري با قطار + صدور
آنی ایدي طرفداران با ارسال ایمیل تاییدیه از فیفا + ترانسفر رفت و برگشت به استادیم محل بازي هاي ایران از هتل + بیمه مسافرتی + سه گشت
شهري همراه با نهار در هر شهر + تور لیدر فارسی زبان
خدمات تور 7 شب :
7 شب اقامت در هتل با صبحانه + بلیط رفت و برگشت پرواز + ترانسفر فرودگاهی + بلیط بازي هاي ایران + ترانسفر بین شهري با قطار + صدور
آنی ایدي طرفداران با ارسال ایمیل تاییدیه از فیفا + ترانسفر رفت و برگشت به استادیم محل بازي هاي ایران از هتل + بیمه مسافرتی + دو گشت
شهري همراه با نهار در هر شهر + تور لیدر فارسی زبان
خدمات تور 7 شب :
7 شب اقامت در هتل با صبحانه + بلیط رفت و برگشت پرواز + ترانسفر فرودگاهی + بلیط بازي هاي ایران + ترانسفر بین شهري با قطار + صدور
آنی ایدي طرفداران با ارسال ایمیل تاییدیه از فیفا + ترانسفر رفت و برگشت به استادیم محل بازي هاي ایران از هتل + بیمه مسافرتی + دو گشت
شهري همراه با نهار در هر شهر + تور لیدر فارسی زبان
------------------------------------------------------------------
توضیحات
مدارك مورد نیاز:
1. (اصل گذر نامه با حداقل 7 ماه اعتبار و امضاء شده )براي هر نفر پاسپورت مجزا باشد.
3 رنگی، تمام رخ، با زمینه سفید ) تاریخ عکس گرفته شده نباید بیشتر از 2 ماه باشد. * 2. (دو قطعه عکس در اندازه 4
٭ بیمه مسافرتی براي مسافرین بالاي 60 سال اجباري می باشد و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ فوق اخذ می گردد *

همین الان

تور خودتو بساز