تور ترکیبی اروپا

تور ترکیبی اروپا

تور ترکیبی اروپا

برچسب ها: پرواز معتبر بین المللی اتریشی.ویزا شینگن.اقامت در هتلهای 4*باصبحانه.ترانسفرهای فرودگاهی.پروازهای بین شهری.ترانسفرهایبین شهری با اتوبوساختصاصی.یک روز گشت شهری درهر شهر به همراه ناهار.کلیه گشت ها با اتوبوس اختصاصی. راهنمای فارسی وانگلیسی زبان.بیمه مسافرتی